DDC 647.95
Tác giả CN Mintzer, Rich
Nhan đề Food - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống : Phần 1. Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh thực tế / Mintzer, Rich
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 283 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Ăn uống
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Khởi sự kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120125
0022
0044510D9CB-1FA9-43F7-99B7-11146427987B
005202404051009
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240405100920|zlinhntu
082 |a647.95
100 |aMintzer, Rich
245 |aFood - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống : |bPhần 1. Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh thực tế / |cMintzer, Rich
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2021
300 |a283 tr. ; |ccm.
653 |aĂn uống
653 |aHướng nghiệp
653 |aKhởi sự kinh doanh
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống_t1_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment