DDC 647.95
Tác giả CN Mintzer, Rich
Nhan đề Food - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống : Phần 2. Để chủ động vận hành và tối ưu hoạt động kinh doanh / Mintzer, Rich; Quách Cẩm Phương: Dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 189 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Ăn uống
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Khởi sự kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120126
0022
004C48EA410-49A6-4AB6-8E19-1A1237F50372
005202404051050
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240405105043|zlinhntu
082 |a647.95
100 |aMintzer, Rich
245 |aFood - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống : |bPhần 2. Để chủ động vận hành và tối ưu hoạt động kinh doanh / |cMintzer, Rich; Quách Cẩm Phương: Dịch
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2021
300 |a189 tr. ; |ccm.
653 |aĂn uống
653 |aHướng nghiệp
653 |aKhởi sự kinh doanh
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống_t2_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment