DDC 658
Tác giả CN An Thị Thanh Nhàn
Nhan đề Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng / An Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2021
Mô tả vật lý 324 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị cung ứng
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120128
0022
00426CE7A95-82DD-4F86-8017-854FEDCAD426
005202404051626
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240405162634|zlinhntu
082 |a658
100 |aAn Thị Thanh Nhàn
245 |aGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng / |cAn Thị Thanh Nhàn
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2021
300 |a324 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị cung ứng
653 |aQuản trị doanh nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giáo trình quản trị chuỗi cung ứng_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment