DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Loan
Nhan đề Giáo trình quản trị học / Nguyễn Thị Bích Loan, Phạm Công Đoàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 308 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị học
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Phạm Công Đoàn
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120129
0022
004CFC3A55D-D6FA-4514-A6AE-6653B1D8AC17
005202404080841
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240408084104|zlinhntu
082 |a658
100 |aNguyễn Thị Bích Loan
245 |aGiáo trình quản trị học / |cNguyễn Thị Bích Loan, Phạm Công Đoàn
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2021
300 |a308 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị học
653 |aQuản trị kinh doanh
700 |aPhạm Công Đoàn
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/quantrihoc_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment