DDC 658.409
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Nghệ thuật lãnh đạo / Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Nguyện, Trần Mặc Khách
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 582 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Nghệ thuật lãnh đạo
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120132
00211
0049DE52E62-E14E-416A-A2DC-4C72E556C938
005202404090810
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240409081025|zlinhntu
082 |a658.409
100 |aNguyễn Văn Hùng
245 |aNghệ thuật lãnh đạo / |cNguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Nguyện, Trần Mặc Khách
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a582 tr. ; |ccm.
653 |aBí quyết thành công
653 |aNghệ thuật lãnh đạo
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/nghề bán hàng_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment