• Sách kỹ năng
  • 650.1
    Quản lý thời gian thông minh của người thành đạt :
DDC 650.1
Tác giả CN Banatyne, Duncan
Nhan đề Quản lý thời gian thông minh của người thành đạt : Bí quyết thành công của triệu phú Anh / Duncan Banatyne, Thu Thủy: Dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2021
Mô tả vật lý 390 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Quản lý thời gian
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120134
00211
004376B9BDE-8D48-4061-B09E-BC5A0E17EEDA
005202404091610
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240409161027|zlinhntu
082 |a650.1
100 |aBanatyne, Duncan
245 |aQuản lý thời gian thông minh của người thành đạt : |bBí quyết thành công của triệu phú Anh / |cDuncan Banatyne, Thu Thủy: Dịch
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2021
300 |a390 tr. ; |ccm.
653 |aBí quyết thành công
653 |aQuản lý thời gian
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/quanlythoigian_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment