DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa, Hồng Thành và những người khác dịch
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2021
Mô tả vật lý 262 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Marketing Internet
Từ khóa tự do Marketing
Tác giả(bs) CN Hermawan Kartajaya
Tác giả(bs) CN Iwan Setiawan
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120137
0022
0043A9DA121-D84D-442F-A77E-F1783ACE63B6
005202404111517
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240411151732|zlinhntu
082 |a658.8
100 |aKotler, Philip
245 |aTiếp thị 4.0 : |bDịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / |cPhilip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa, Hồng Thành và những người khác dịch
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2021
300 |a262 tr. ; |ccm.
653 |aMarketing Internet
653 |aMarketing
700 |aHermawan Kartajaya
700 |aIwan Setiawan
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/tiếp thị 4.0_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment