• Kết quả NCKH
  • 629.895
    Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điều khiển đèn từ xa bằng sóng wifi trên điện thoại di động /
DDC 629.895
Tác giả CN Đào Tất Hùng
Tác giả TT
Nhan đề Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điều khiển đèn từ xa bằng sóng wifi trên điện thoại di động / Đào Tất Hùng
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 89 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Việt - Hung
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bìa đề tài nckh/đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường_đào tất hùng_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120139
0027
0046D4A5F70-80FD-4F64-A0E7-14F424B46F16
005202405091016
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20240509101631|zlinhntu
040 |aVIU
041 |avie
044 |avm
082 |a629.895
100 |aĐào Tất Hùng
110 |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aNghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điều khiển đèn từ xa bằng sóng wifi trên điện thoại di động / |cĐào Tất Hùng
260 |c2024
300 |a89 tr. ; |ccm.
852 |aThư Viện Đại học Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bìa đề tài nckh/đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường_đào tất hùng_01thumbimage.jpg
925 |aG
926 |a0
890|c1
Comment