• Kết quả NCKH
  • 542
    Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Quizlet trong dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung /
DDC 542
Tác giả CN Khương Thị Thu Hải
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Quizlet trong dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung / Khương Thị Thu Hải
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 40 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Việt - Hung
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bìa đề tài nckh/báo cáo đề tài nckh 2023 sửa sau bảo vệ_khương thị thu hải_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120140
0027
0044D27FC7D-6D2B-4AEE-B6D0-5DAB1B06CB8A
005202405091110
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20240509111014|zlinhntu
040 |aVIU
041 |avie
044 |avm
082 |a542
100 |aKhương Thị Thu Hải
245 |aNghiên cứu ứng dụng phần mềm Quizlet trong dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung / |cKhương Thị Thu Hải
260 |c2024
300 |a40 tr. ; |ccm.
852 |aThư Viện Đại học Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bìa đề tài nckh/báo cáo đề tài nckh 2023 sửa sau bảo vệ_khương thị thu hải_01thumbimage.jpg
925 |aG
926 |a0
890|c1
Comment