• Sách kỹ năng
  • 658.85
    Ai hiểu khách hàng người ấy bán được hàng :
DDC 658.85
Tác giả CN Lý Kiện Lâm
Nhan đề Ai hiểu khách hàng người ấy bán được hàng : Con đường trở thành vua bán hàng / Lý Kiện Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 267 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nghệ thuật bán hàng
Từ khóa tự do Tâm lý khách hàng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120141
00211
004F5ABE2B8-604B-4781-B92F-690A5B8BB834
005202405091536
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240509153646|zlinhntu
082 |a658.85
100 |aLý Kiện Lâm
245 |aAi hiểu khách hàng người ấy bán được hàng : |bCon đường trở thành vua bán hàng / |cLý Kiện Lâm
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2020
300 |a267 tr. ; |ccm.
653 |aNghệ thuật bán hàng
653 |aTâm lý khách hàng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskynangmem/ai hiểu khách hàng người ý bán được hàng_lý kiện lâm_2020_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment