DDC 530.078
Tác giả CN Đỗ Tiến Dũng
Nhan đề Vật lý đại cương / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Khoa Đại cương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2024
Mô tả vật lý 403 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120144
0024
0045160EFA2-834F-457D-928E-E5167BDACE6A
005202407081613
008 2024
0091 0
020 |cVND
039|y20240708161308|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a530.078
100|aĐỗ Tiến Dũng
245 |aVật lý đại cương / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Khoa Đại cương
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2024
300 |a403 tr. ; |ccm.
653 |aVật lý đại cương
890|c1
Comment