DDC 604.24
Tác giả CN Trần,Hữu Quế
Nhan đề Vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 1 / Trần Hữu Quế
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 226tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Đặng, Văn Cứ, Nguyễn, Văn Tuấn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(223): 10200803-1025
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/vekythuatcokhitap1.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125
0021
00466AA7D27-8E1E-4536-8871-3CC7C26D2592
005201806141520
008 2009
0091 0
020 |c32.000VND
039|a20180614152019|bhuentm|c20180613103051|dhuentm|y20171017203102|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a604.24|bQ311
100 |aTrần,Hữu Quế
245 |aVẽ kỹ thuật cơ khí. |nTập 1 / |cTrần Hữu Quế
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a226tr. ; |c27cm.
650 |aCơ khí
653 |aVẽ kỹ thuật
700 |aĐặng, Văn Cứ, Nguyễn, Văn Tuấn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(223): 10200803-1025
856|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/vekythuatcokhitap1.jpg
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/vekythuatcokhitap1thumbimage.jpg
890|a223|b88|c0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200988 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 186
2 10200989 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 187
3 10200990 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 188
4 10200991 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 189
5 10200992 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 190
6 10200993 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 191
7 10200994 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 192
8 10200995 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 193
9 10200996 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 194
10 10200997 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 195

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment