DDC 541
Tác giả CN Lê, Mậu Quyền
Nhan đề Hóa học đại cương / Lê Mậu Quyền
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 223tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Hóa học đại cương
Từ khóa tự do Hóa học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(21): 10215888-908
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012851
0021
00453314962-00CC-4A6C-A404-AC08BF7905FF
005201801090926
008 2008
0091 0
020 |c26.000VND
039|a20180109092633|blinhntu|y20180109084703|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a541|bL46Q
100 |aLê, Mậu Quyền
245 |aHóa học đại cương / |cLê Mậu Quyền
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a223tr. ; |c24cm.
653 |aHóa học đại cương
653 |aHóa học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(21): 10215888-908
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsdaicuong/hoahocdaicuongcuthumbimage.jpg
890|a21|b26|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10215888 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 1 Hạn trả:07-01-2019
2 10215889 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 2 Hạn trả:07-01-2019
3 10215890 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 3
4 10215891 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 4 Hạn trả:07-01-2019
5 10215892 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 5 Hạn trả:24-12-2018
6 10215893 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 6 Hạn trả:07-01-2019
7 10215894 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 7 Hạn trả:24-12-2018
8 10215895 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 8 Hạn trả:17-12-2018
9 10215896 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 9 Hạn trả:07-01-2019
10 10215897 TVTT_Kho sách T9 541 L46Q Giáo trình 10 Hạn trả:17-12-2018
Comment