• Giáo trình
  • 621.3 N5763
    Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại.
DDC 621.3 N5763
Tác giả CN Nguyễn, Thương Ngô
Nhan đề Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Tập 1, Hệ tuyến tính / Nguyễn Thương Ngô
Lần xuất bản In lần thứ 4 có sửa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 342tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điều khiển tự động
Từ khóa tự do Hệ xung số
Từ khóa tự do Matlab
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(33): 10214354-7, 10215321, 10215930-57
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012858
0021
00447B10605-BF89-4F4B-B4E1-FCA8E2EE53E3
005201806140841
008 2009
0091 0
020 |c69.000VND
039|a20180614084203|bhuentm|c20180109145415|dhuentm|y20180109102129|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a621.3|bN5763
100 |aNguyễn, Thương Ngô
245 |aLý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. |nTập 1, |pHệ tuyến tính / |cNguyễn Thương Ngô
250 |aIn lần thứ 4 có sửa bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a342tr. ; |c24cm.
653 |aĐiều khiển tự động
653 |aHệ xung số
653 |aMatlab
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(33): 10214354-7, 10215321, 10215930-57
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/lythuyetdieukhientudonghetuyentinhthumbimage.jpg
890|a33|b18|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10215321 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 29
2 10215930 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 1
3 10215931 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 2
4 10215932 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 3
5 10215933 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 4
6 10215934 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 5
7 10215935 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 6
8 10215936 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 7
9 10215937 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 8
10 10215938 TVTT_Kho sách T9 621.3 N5763 Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment