DDC 338.5
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Kinh tế vi mô / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 266tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(195): 10215970-99, 10224528-692
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012860
0021
0044D4D8948-96C9-4CD5-B556-B584F678289C
005201806060938
008 2012
0091 0
020 |cVND
039|a20180606093815|bhuentm|c20180606093731|dhuentm|y20180109110329|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bK619T
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aKinh tế vi mô / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |c2012
300 |a266tr. ; |c21cm.
653 |aKinh tế vi mô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(195): 10215970-99, 10224528-692
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/kinhtevimovh2012thumbimage.jpg
890|a195|b28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10215970 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 1
2 10215971 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 2
3 10215972 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 3
4 10215973 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 4
5 10215974 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 5
6 10215975 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 6 Hạn trả:16-03-2018
7 10215976 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 7
8 10215977 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 8
9 10215978 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 9
10 10215979 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment