DDC 519
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Kinh tế lượng / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Toán Kinh tế; Nguyễn Quang Đông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 170tr. ; 24cm.
Phụ chú Chương trình nâng cao
Từ khóa tự do Kinh tế lượng
Từ khóa tự do Toán học ứng dụng
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012916
0021
0046C06761D-B1B2-415E-9E3B-A60C53744CC3
005201801161645
008 2002
0091 0
020 |c18.500VND
039|a20180116164528|blinhntu|y20180111155857|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a519|bK619T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aKinh tế lượng / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Toán Kinh tế; Nguyễn Quang Đông
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a170tr. ; |c24cm.
500|aChương trình nâng cao
653 |aKinh tế lượng
653 |aToán học ứng dụng
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bskinhte/kinhteluongthumbimage.jpg
890|c1
Comment