DDC 382
Tác giả CN Đoàn, Thị Hồng Vân
Nhan đề Quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. HCM, 2013
Mô tả vật lý 655tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh xuất nhập khẩu
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Từ khóa tự do Quản trị xuất nhập khẩu
Tác giả(bs) CN Kim, Ngọc Đạt
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012959
0021
0048E15E078-1DF3-4FAB-BE4A-9EA5C1FD6ED1
005201801180903
008 2013
0091 0
020 |c95.000VND
039|a20180118090350|blinhntu|y20180118085816|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bD65V
100 |aĐoàn, Thị Hồng Vân
245 |aQuản trị xuất nhập khẩu / |cĐoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp TP. HCM, |c2013
300 |a655tr. ; |c24cm.
653 |aKinh doanh xuất nhập khẩu
653 |aThương mại quốc tế
653 |aQuản trị xuất nhập khẩu
700 |aKim, Ngọc Đạt
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsta/quantrixuatnhapkhauthumbimage.jpg
890|c1
Comment