DDC 543.0871
Tác giả CN Dương Quang Phùng
Nhan đề Một số phương pháp phân tích điện hóa / Dương Quang Phùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHSP, 2009
Mô tả vật lý 258 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Phân tích điện hóa
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013059
0022
0048640E5E6-5410-4DB0-866A-76E103AF8F64
005201801291022
008 2009
0091 0
020 |cVND
039|y20180129102220|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a543.0871
100 |aDương Quang Phùng
245 |aMột số phương pháp phân tích điện hóa / |cDương Quang Phùng
260 |aHà Nội : |bĐHSP, |c2009
300 |a258 tr. ; |c24 cm.
650 |aPhân tích điện hóa
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/daicuong/motsophuongphapphantichdienhoa_duongquangphung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment