DDC 650.14
Tác giả CN Levinson, Jay Conrad
Nhan đề Nghệ thuật săn việc 2.0 : 1001 bí quyết, thủ thuật và chiến thuật đột phá giúp bạn tìm được việc làm mong ước / Jay Conrad Levinson, David E. Perry; Hoàng Thu dịch
Nhan đề khác Guerrilla marketing for job hunters 2.0 : 1,001 unconventional tips, tricks, and tactics for landing your dream job
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 316 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật tìm việc
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013060
0022
00433F56B5D-612D-4416-B4EC-82D70FE19ED3
005201801291048
008 2011
0091 0
020 |cVND
039|y20180129104854|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a650.14
100 |aLevinson, Jay Conrad
245 |aNghệ thuật săn việc 2.0 : |b1001 bí quyết, thủ thuật và chiến thuật đột phá giúp bạn tìm được việc làm mong ước / |cJay Conrad Levinson, David E. Perry; Hoàng Thu dịch
246|aGuerrilla marketing for job hunters 2.0 : 1,001 unconventional tips, tricks, and tactics for landing your dream job
260 |aTp.HCM : |bTrẻ, |c2011
300 |a316 tr. ; |c21 cm.
650 |aNghệ thuật tìm việc
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/kynangsong/nghethuatsanviec20_ jayconradlevinson/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment