DDC 658.8
Tác giả CN Phan Văn Thăng
Nhan đề Nghiên cứu Marketing / Phan Văn Thăng, Nguyễn Văn Hiến biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2009
Mô tả vật lý 654 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu Marketing
Tác giả(bs) CN Luck, David J.
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hiến
Tác giả(bs) CN Rubin, Ronald S.
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013062
0022
004BA2AE77E-FEF9-49BC-8AC7-74DFF4BE8DE4
005201801291522
008 2009
0091 0
020 |cVND
039|a20180129152230|bhoannq|y20180129152203|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8
100 |aPhan Văn Thăng
245 |aNghiên cứu Marketing / |cPhan Văn Thăng, Nguyễn Văn Hiến biên soạn
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2009
300 |a654 tr. ; |c24 cm.
650 |aNghiên cứu Marketing
700 |aLuck, David J.
700 |aNguyễn Văn Hiến
700 |aRubin, Ronald S.
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/kinhte/tiengviet_2017/nghiencuumarketing_phanvanthang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment