• Sách tham khảo
  • 338.47
    Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch : Trình độ cơ bản /
DDC 338.47
Tác giả TT Tổng cục Du lịch Việt Nam
Nhan đề Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch : Trình độ cơ bản / Tổng cục Du lịch Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 176 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Nghiệp vụ
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013064
0022
004ABA70F90-A641-4E56-BF3A-8FC99FA6579B
005201801291615
008 2009
0091 0
020 |cVND
039|y20180129161536|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a338.47
110 |aTổng cục Du lịch Việt Nam
245 |aNghiệp vụ hướng dẫn du lịch : Trình độ cơ bản / |cTổng cục Du lịch Việt Nam
260 |aHà Nội : |bDự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, |c2009
300 |a176 tr. ; |c27 cm.
650 |aDu lịch-Nghiệp vụ
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/kinhte/tiengviet_2017/nghiepvuhuongdandulich_tcdlvn/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment