DDC 153.9
Tác giả CN Bracey, Ron
Nhan đề Nâng cao IQ : 101 cách trau dồi năng lực trí tuệ / Ron Bracey; Phạm Thu Hòa dịch
Thông tin xuất bản TP, Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 140tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Chỉ số thông minh
Từ khóa tự do Nâng cao IQ
Từ khóa tự do Trí tuệ
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bskynangsong/nangcaoiqthumbimage.jpg
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013065
00211
00429164892-1F9B-41E5-A829-43D6E8731966
005201808171417
008040320u2012\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\eng\d
0091 0
020 |c40.000VND
039|a20180817141754|blinhntu|c20180129164829|dlinhntu|y20180129164751|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a153.9|bN154C
1001 |aBracey, Ron
24510|aNâng cao IQ : |b101 cách trau dồi năng lực trí tuệ / |cRon Bracey; Phạm Thu Hòa dịch
260 |aTP, Hồ Chí Minh : |bNxb Trẻ, |c2012
300 |a140tr. ; |c19cm.
653 |aChỉ số thông minh
653 |aNâng cao IQ
653 |aTrí tuệ
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/lichsudangthumbimage.jpg
85642|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bskynangsong/nangcaoiqthumbimage.jpg
890|c1
Comment