• Sách tham khảo
  • 332.1
    Quản lý thanh khoản trong ngân hàng : Phương pháp tiếp cận từ trên xuống /
DDC 332.1
Tác giả CN Duttweiler, Rudolf
Nhan đề Quản lý thanh khoản trong ngân hàng : Phương pháp tiếp cận từ trên xuống / Rudolf Duttweiler; Thanh Hằng dịch
Nhan đề khác Managing liquidity in Banks : A top down approach A top down approach
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2010
Mô tả vật lý 500 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Thanh Hằng dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/taichinhnganhang/tiengviet_2017/quanlythanhkhoantrongnganhang_rudolfduttweiler/0page_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013066
0022
00425F4266B-4A3D-4646-9942-52AF07B655C3
005201801292052
008 2010
0091 0
020 |cVND
039|y20180129205236|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1
100 |aDuttweiler, Rudolf
245 |aQuản lý thanh khoản trong ngân hàng : Phương pháp tiếp cận từ trên xuống / |cRudolf Duttweiler; Thanh Hằng dịch
246|aManaging liquidity in Banks : A top down approach A top down approach
260 |aTp.HCM : |bTổng hợp Tp.HCM, |c2010
300 |a500 tr. ; |c24 cm.
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aThanh Hằng dịch
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/taichinhnganhang/tiengviet_2017/quanlythanhkhoantrongnganhang_rudolfduttweiler/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment