DDC 004.64
Tác giả CN Nguyễn Quốc Tuấn
Nhan đề Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch / Nguyễn Quốc Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2006
Mô tả vật lý 321 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mạch số (điện tử) - Thiết kế
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013067
0022
00483EEFE0C-44D7-4E68-B68E-FED3418F1F78
005201801300816
008 2006
0091 0
020 |cVND
039|y20180130081606|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a004.64
100 |aNguyễn Quốc Tuấn
245 |aNgôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch / |cNguyễn Quốc Tuấn
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTp.HCM : |bĐHQG Tp.HCM, |c2006
300 |a321 tr. ; |c24 cm.
650 |aMạch số (điện tử) - Thiết kế
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/congnghethongtin/tiengviet_2017/ngonnguvhdldethietkevimach_nguyenquoctuan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment