DDC 005.432
Nhan đề Nhập môn hệ điều hành Linux / Nguyễn Thanh Thủy (chủ biên) và những người khác
Lần xuất bản In lần thứ 2, có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 222 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Linux (Hệ điều hành)
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Huy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Thủy
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013069
0022
004FF08EE1E-E789-40E3-9066-6A89F78BABA1
005201801301417
008 2005
0091 0
020 |cVND
039|y20180130141741|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a005.432
245 |aNhập môn hệ điều hành Linux / |cNguyễn Thanh Thủy (chủ biên) và những người khác
250 |aIn lần thứ 2, có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a222 tr. ; |c24 cm.
650 |aLinux (Hệ điều hành)
700 |aNguyễn Hữu Đức
700 |aNguyễn Quang Huy
700 |aNguyễn Thanh Thủy
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/congnghethongtin/tiengviet_2017/nhapmonhedieuhanhlinux_nguyenthanhthuy/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment