DDC 100
Tác giả CN Đỗ Minh Hợp
Nhan đề Nhập môn triết học / Đỗ Minh Hợp
Thông tin xuất bản Hà Nội : GDVN, 2011
Mô tả vật lý 340 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Triết học
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013070
0022
004C175B777-C4EA-41C9-8E90-3D8F9BE32E47
005201801301440
008 2011
0091 0
020 |cVND
039|y20180130144023|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a100
100 |aĐỗ Minh Hợp
245 |aNhập môn triết học / |cĐỗ Minh Hợp
260 |aHà Nội : |bGDVN, |c2011
300 |a340 tr. ; |c27 cm.
650 |aTriết học
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/daicuong/nhapmontriethoc_dominhhop/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment