DDC 621.4
Tác giả CN Nguyễn Quang Học
Nhan đề Nhiệt động lực học : Tóm tắt lý thuyết, bài tập cơ bản và nâng cao / Nguyễn Quang Học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 251 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nhiệt động kỹ thuật
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013071
0022
0041E584A3D-D0A8-4FA5-98F4-D893F5F5473A
005201801301509
008 2007
0091 0
020 |cVND
039|a20180130150932|bhoannq|y20180130150913|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a621.4
100 |aNguyễn Quang Học
245 |aNhiệt động lực học : |bTóm tắt lý thuyết, bài tập cơ bản và nâng cao / |cNguyễn Quang Học
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2007
300 |a251 tr. ; |c24 cm.
650 |aNhiệt động kỹ thuật
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/congnghekythuatcokhi/tiengviet_2017/nhietdongluchoc_nguyenquanghoc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment