DDC 028.8
Tác giả CN Adler, Mortimer J.
Nhan đề Phương pháp đọc sách hiệu quả / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren; Hải Nhi dịch
Nhan đề khác How to read a book
Thông tin xuất bản Hà Nội : La động - Xã hội, 2012
Mô tả vật lý 351 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sách và phương pháp đọc
Tác giả(bs) CN Hải Nhi
Tác giả(bs) CN Van Doren, Charles
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013073
0022
0044ED7C04F-7DC4-4856-96EE-04A0EFC0EE2D
005201801311432
008 2012
0091 0
020 |cVND
039|y20180131143256|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a028.8
100 |aAdler, Mortimer J.
245 |aPhương pháp đọc sách hiệu quả / |cMortimer J. Adler, Charles Van Doren; Hải Nhi dịch
246|aHow to read a book
260 |aHà Nội : |bLa động - Xã hội, |c2012
300 |a351 tr. ; |c21 cm.
650 |aSách và phương pháp đọc
700 |aHải Nhi
700 |aVan Doren, Charles
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/kynangsong/phuongphapdocsachhieuqua/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment