DDC 511.42
Tác giả CN Nguyễn Thế Hùng
Nhan đề Phương pháp tính / Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính
Thông tin xuất bản Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2013
Mô tả vật lý 343 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp tính
Tác giả(bs) CN Trần Văn Chính
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013074
0022
0045765EA29-AB3A-4231-A6E3-9A904AE1BB46
005201802010922
008 2013
0091 0
020 |cVND
039|y20180201092255|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a511.42
100 |aNguyễn Thế Hùng
245 |aPhương pháp tính / |cNguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính
260 |aTp.HCM : |bĐHQG Tp.HCM, |c2013
300 |a343 tr. ; |c27 cm.
650 |aPhương pháp tính
700 |aTrần Văn Chính
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/daicuong/phuongphaptinh_nguyenthehung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment