DDC 006.68
Tác giả CN Phạm Quang Hiển
Nhan đề Photoshop CS6 chuyên đề chỉnh sửa ảnh / Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư
Thông tin xuất bản Hà Nội : Từ điển Bách Khoa, 2013
Mô tả vật lý 304 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Photoshop (Phần mềm đồ họa)
Tác giả(bs) CN Văn Thị Tư
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013075
0022
0048ADC38F4-EDCA-4EAE-86E6-66DFD27A33A1
005201802011022
008 2013
0091 0
020 |cVND
039|a20180201102251|bhoannq|y20180201102223|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a006.68
100 |aPhạm Quang Hiển
245 |aPhotoshop CS6 chuyên đề chỉnh sửa ảnh / |cPhạm Quang Hiển, Văn Thị Tư
260 |aHà Nội : |bTừ điển Bách Khoa, |c2013
300 |a304 tr. ; |c24 cm.
650 |aPhotoshop (Phần mềm đồ họa)
700 |aVăn Thị Tư
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/congnghethongtin/tiengviet_2017/photoshopcs6_phamquanghien/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment