• Sách tham khảo
  • 692.5
    Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng /
DDC 692.5
Tác giả CN Bùi Mạnh Hùng
Nhan đề Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 153 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng-Dự toán
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013076
0022
0048A761F15-40DE-44D4-8D2C-28800DAE2747
005201802011039
008 2013
0091 0
020 |cVND
039|y20180201103932|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a692.5
100 |aBùi Mạnh Hùng
245 |aPhương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng / |cBùi Mạnh Hùng
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a153 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế xây dựng
650 |aXây dựng-Dự toán
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/congnghekythuatxaydung/tiengviet_2017/phuongphapdobockhoiluong_buimanhhung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment