DDC 343.05
Tác giả CN Phan Hiển Minh
Nhan đề Pháp luật về thuế / Phan Hiển Minh, Tô Văn Yên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 353 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Thuế - Luật
Tác giả(bs) CN Tô Văn Yên
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013077
0022
0045D154B29-536D-48C7-BE0B-12BC504B5B77
005201802011533
008 2007
0091 0
020 |cVND
039|y20180201153322|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a343.05
100 |aPhan Hiển Minh
245 |aPháp luật về thuế / |cPhan Hiển Minh, Tô Văn Yên
260 |aHà Nội : |bLao động Xã hội, |c2007
300 |a353 tr. ; |c24 cm.
650 |aThuế - Luật
700 |aTô Văn Yên
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/kinhte/tiengviet_2017/phapluatvethue_phanhienminh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment