• Sách tham khảo
  • 338.1072
    Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp /
DDC 338.1072
Tác giả CN Đinh Phi Hổ
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp / Đinh Phi Hổ
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Phương Đông, 2012
Mô tả vật lý 447 tr. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Nghiên cứu
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013078
0022
004328FF1A5-F810-43E1-B041-B76C6A765E73
005201802021252
008 2012
0091 0
020 |cVND
039|y20180202125201|zhoannq
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1072
100 |aĐinh Phi Hổ
245 |aPhương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp / |cĐinh Phi Hổ
260 |aTp.HCM : |bPhương Đông, |c2012
300 |a447 tr. ; |c28 cm.
650 |aNông nghiệp-Nghiên cứu
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/kinhte/tiengviet_2017/phuongphapnghiencuudinhluong_dinhphiho/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment