• Giáo trình
  • 335.4 G434T
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin /
DDC 335.4
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2011
Mô tả vật lý 491tr. ; 21cm.
Phụ chú Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác - LêNin
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Triết học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(51): 10222211-34, 10236227-33, 10236662-4, 10236800-7, 10237614-21, 10237716
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0013114
0021
00418B57F33-A33C-4FE5-9A56-C618B817A421
005201806010925
008 2011
0091 0
020 |c36.000VND
039|a20180601092513|bhuentm|c20180314165616|dhuentm|y20180312152944|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4|bG434T
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
250|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2011
300 |a491tr. ; |c21cm.
500|aDành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aChủ nghĩa Mác - LêNin
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aTriết học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(51): 10222211-34, 10236227-33, 10236662-4, 10236800-7, 10237614-21, 10237716
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaotrinhnguyenlycobanmaclenin2010thumbimage.jpg
890|a51|b49|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236662 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 32 Hạn trả:07-01-2019
2 10236663 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 33
3 10236664 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 34
4 10222211 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 1 Hạn trả:26-11-2018
5 10222212 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 2
6 10222213 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 3 Hạn trả:19-11-2018
7 10222214 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 4 Hạn trả:23-11-2018
8 10222215 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 5
9 10222216 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 6 Hạn trả:19-11-2018
10 10222217 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434T Giáo trình 7 Hạn trả:26-11-2018
Comment