DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dần
Nhan đề Kinh tế học vi mô / Nguyễn Văn Dần
Nhan đề khác Microeconomics
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2010
Mô tả vật lý 435tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Từ khóa tự do Microeconomics
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(127): 10217802-51, 10224693-769
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013166
0021
004E824EBEE-430E-4AA8-844C-CAD48AE7B024
005201806060927
008 2010
0091 0
020 |c60.000VND
039|a20180606092730|bhuentm|c20180322150502|dlinhntu|y20180322145607|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bN4994D
100 |aNguyễn, Văn Dần
245 |aKinh tế học vi mô / |cNguyễn Văn Dần
246|aMicroeconomics
250 |aTái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2010
300 |a435tr. ; |c24cm.
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vi mô
653 |aMicroeconomics
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(127): 10217802-51, 10224693-769
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/kinhtehocvimo2009435trangvandanthumbimage.jpg
890|a127|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10217802 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 1
2 10217803 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 2
3 10217804 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 3
4 10217805 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 4
5 10217806 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 5
6 10217807 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 6
7 10217808 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 7
8 10217809 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 8
9 10217810 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 9
10 10217811 TVTT_Kho sách T9 338.5 N4994D Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment