DDC 338.5
Tác giả CN Cao, Thúy Xiêm
Nhan đề Kinh tế học vi mô / Cao Thúy Xiêm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2012
Mô tả vật lý 278tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(36): 10224906-40, 10236676
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013169
0021
0047D476DA7-BA74-4362-8775-FC707CBD6683
005201806060930
008 2012
0091 0
020 |c45.000VND
039|a20180606093030|bhuentm|y20180322152300|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bK619T
100|aCao, Thúy Xiêm
245 |aKinh tế học vi mô / |cCao Thúy Xiêm
260 |aHà Nội : |bChính trị - Hành chính, |c2012
300 |a278tr. ; |c21cm.
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vi mô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(36): 10224906-40, 10236676
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/kinhtehocvimothuyxiem2012thumbimage.jpg
890|a36|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236676 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 36 Hạn trả:18-09-2019
2 10224906 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 1 Hạn trả:11-10-2019
3 10224907 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 2
4 10224908 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 3
5 10224909 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 4
6 10224910 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 5
7 10224911 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 6 Hạn trả:09-10-2019
8 10224912 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 7 Hạn trả:09-10-2019
9 10224913 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 8
10 10224914 TVTT_Kho sách T9 338.5 K619T Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment