DDC 510
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Toán cao cấp A2 - C2 / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Bộ môn Toán
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 278tr. ; 24cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Toán A2 - A2
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(199): 10229033-230, 10236544
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013246
0021
00472888C82-0B13-4AF7-8F7A-F7A0C5943D43
005201806071437
008 2012
0091 0
020 |cVND
039|a20180607143754|bhuentm|y20180416150129|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bT5509C
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aToán cao cấp A2 - C2 / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Bộ môn Toán
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a278tr. ; |c24cm.
500 |aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aToán cao cấp
653 |aToán A2 - A2
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(199): 10229033-230, 10236544
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/toancaocapa2thumbimage.jpg
890|a199|b36
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236544 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 199 Hạn trả:07-01-2019
2 10229033 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 1
3 10229034 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 2
4 10229035 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 3
5 10229036 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 4
6 10229037 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 5
7 10229038 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 6
8 10229039 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 7
9 10229040 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 8
10 10229041 TVTT_Kho sách T9 510 T5509C Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment