DDC 004 G434T
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình nhập môn tin học : Tổng quan về hệ thống máy tính. Hệ điều hành Windows 7. Microsoft Word 2010. Microsoft Excel 2010. Microsoft Powerpoint 2010. Internet và các dịch vụ. Phụ lục - Hướng dẫn đánh máy / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 162tr. ; 24cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Nhập môn tin học
Từ khóa tự do Tin học
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(152): 20200004-155
000 00000nim#a2200000ui#4500
0013253
0021
004BFF71C7F-612A-4DDF-A66F-FDCCCC4E9172
005201805301106
008 2011
0091 0
020 |c(25.000)VND
039|a20180530110701|bhuentm|c20180417142044|dlinhntu|y20180417085605|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a004|bG434T
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình nhập môn tin học : |bTổng quan về hệ thống máy tính. Hệ điều hành Windows 7. Microsoft Word 2010. Microsoft Excel 2010. Microsoft Powerpoint 2010. Internet và các dịch vụ. Phụ lục - Hướng dẫn đánh máy / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2011
300 |a162tr. ; |c24cm.
500|aLưu hành nội bộ
653|aNhập môn tin học
653|aTin học
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(152): 20200004-155
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhnhapmontinhocthumbimage.jpg
890|a152|b29|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20200004 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 1
2 20200005 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 2
3 20200006 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 3
4 20200007 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 4
5 20200008 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 5
6 20200009 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 6
7 20200010 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 7
8 20200011 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 8
9 20200012 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 9
10 20200013 CSTT_Phòng mượn 004 G434T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment