DDC 336.2 G3489T
Tác giả TT Học viện Tài chính
Nhan đề Giáo trình thuế / Học viện Tài chính; Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 310tr. ; 21cm.
Phụ chú Dùng cho đối tượng không chuyên
Từ khóa tự do Thuế
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(112): 20200509-620
000 00000njm#a2200000ui#4500
0013270
0021
004ADE45834-1F19-408D-997A-C3BC6441ED1F
005201806041535
008 2008
0091 0
020 |c38.000VND
039|a20180604153604|bhuentm|y20180417150548|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a336.2|bG3489T
110 |aHọc viện Tài chính
245 |aGiáo trình thuế / |cHọc viện Tài chính; Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2008
300 |a310tr. ; |c21cm.
500|aDùng cho đối tượng không chuyên
653 |aThuế
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(112): 20200509-620
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhthue2008thumbimage.jpg
890|a112|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20200509 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 1
2 20200510 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 2
3 20200511 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 3
4 20200512 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 4
5 20200513 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 5
6 20200514 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 6
7 20200515 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 7
8 20200516 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 8
9 20200517 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 9
10 20200518 CSTT_Phòng mượn 336.2 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment