• Giáo trình
  • 001.42 V97D
    Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
DDC 001.42
Tác giả CN Vũ, Cao Đàm
Nhan đề Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Lần xuất bản Tái bản, có chỉnh lý bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(76): 10233657-732
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013350
0021
004F3478F4D-584B-4443-BA06-0096E105C9D8
005201805301424
008 2010
0091 0
020 |c45.000VND
039|a20180530142435|bhuentm|c20180509083903|dlinhntu|y20180509080218|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a001.42|bV97D
100 |aVũ, Cao Đàm
245 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học / |cVũ Cao Đàm
250 |aTái bản, có chỉnh lý bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a207tr. ; |c21cm.
653 |aĐề tài nghiên cứu
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhương pháp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(76): 10233657-732
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/phuongphapluatnghiencuukhoahocthumbimage.jpg
890|a76|b46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10233657 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 1 Hạn trả:09-10-2019
2 10233658 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 2 Hạn trả:15-10-2019
3 10233659 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 3 Hạn trả:10-10-2019
4 10233660 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 4 Hạn trả:10-10-2019
5 10233661 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 5 Hạn trả:08-10-2019
6 10233662 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 6 Hạn trả:08-10-2019
7 10233663 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 7 Hạn trả:23-09-2019
8 10233664 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 8 Hạn trả:23-07-2019
9 10233665 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 9 Hạn trả:09-10-2019
10 10233666 TVTT_Kho sách T9 001.42 V97D Giáo trình 10 Hạn trả:18-09-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment