DDC 620.11 H9361
Tác giả CN Nghiêm Hùng
Nhan đề Vật liệu học cơ sở : Giáo trình cho các ngành cơ khí của các trường Đại học / Nghiêm Hùng
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học va kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 483tr. ; 24cm.
Tóm tắt 0
Từ khóa tự do Biến dạng dẻo
Từ khóa tự do Cơ tính
Từ khóa tự do Nhiệt luyện thép
Từ khóa tự do Polyme
Từ khóa tự do Vật liệu học
Từ khóa tự do Gang
Từ khóa tự do Vật liệu kim loại
Ngành Ô tô
Ngành Cơ khí
Môn học Vật liệu cơ khí
Môn học Vật liệu cơ khí - Động lực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(97): 10200438, 10201593-685, 10201692, 10203586, 10205863
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00136
00214
0046F50C0DC-DBE2-413E-B6FC-8C7FD20E968D
005202304281410
008 2010
0091 0
020 |c79000VND
039|a20230428141109|blinhntu|c20230428141026|dlinhntu|y20171018122215|znganpt
041 |avie
044 |avm
082 |a620.11|bH9361
100 |aNghiêm Hùng
245 |aVật liệu học cơ sở : |bGiáo trình cho các ngành cơ khí của các trường Đại học / |cNghiêm Hùng
250 |aIn lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bKhoa học va kỹ thuật, |c2010
300 |a483tr. ; |c24cm.
520 |a0
653 |aBiến dạng dẻo
653 |aCơ tính
653 |aNhiệt luyện thép
653 |aPolyme
653 |aVật liệu học
653|aGang
653|aVật liệu kim loại
691|aÔ tô
691|aCơ khí
692|aVật liệu cơ khí
692|aVật liệu cơ khí - Động lực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(97): 10200438, 10201593-685, 10201692, 10203586, 10205863
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/vatlieuhoccosothumbimage.jpg
890|a97|b78|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201593 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 1
2 10201594 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 2
3 10201595 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 3
4 10201596 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 4
5 10201597 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 5
6 10201598 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 6
7 10201599 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 7
8 10201600 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 8
9 10201601 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 9
10 10201602 TVTT_Kho sách T9 620.11 H9361 Giáo trình 10
Comment