• Giáo trình
  • 334.597 C4101D
    Chế độ tiền lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội :
DDC 334.597
Tác giả CN Quốc Huy
Nhan đề Chế độ tiền lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội : Đã được điều chỉnh, bổ sung theo quy định mới nhất
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2008
Mô tả vật lý 634tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Chế độ tiền lương
Từ khóa tự do Chế độ trợ cấp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10235859-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016671
0021
0046304651A-C16C-4B76-B075-135E3E928579
005201806150914
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c198.000VND
039|a20180615091450|blinhntu|c20180614102848|dhuentm|y20180613094934|zvandtq
082 |a334.597|bC4101D
100 |aQuốc Huy
245 |aChế độ tiền lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội : |bĐã được điều chỉnh, bổ sung theo quy định mới nhất
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bHồng Đức, |c2008
300 |a634tr. ; |c27cm.
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aChế độ tiền lương
653 |aChế độ trợ cấp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10235859-62
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/chedotienluongtrocapvabaohiemxahoithumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235859 TVTT_Kho sách T9 334.597 C4101D Giáo trình 1
2 10235860 TVTT_Kho sách T9 334.597 C4101D Giáo trình 2
3 10235861 TVTT_Kho sách T9 334.597 C4101D Giáo trình 3
4 10235862 TVTT_Kho sách T9 334.597 C4101D Giáo trình 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment