DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Thân
Nhan đề Quản trị nhân sự = Human Resource Management / Nguyễn Hữu Thân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2010
Mô tả vật lý 502tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Quản lý người lao động
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị nhân sự
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235869
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016673
0021
004D90E93EC-F3B2-4392-A573-8FF24CBCF557
005201806141620
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c90.000VND
039|a20180614162051|blinhntu|c20180614110602|dhuentm|y20180613162033|zvandtq
082 |a658.3|bN4994T
100 |aNguyễn, Hữu Thân
245 |aQuản trị nhân sự =|bHuman Resource Management / |cNguyễn Hữu Thân
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2010
300 |a502tr. ; |c24cm.
653 |aQuản lý người lao động
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aQuản trị nhân sự
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235869
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/quantrinhansuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235869 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment