• Giáo trình
  • 658.3 N4994Q
    Giáo trình quản trị nhân lực /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Quân
Nhan đề Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 338tr. ; 24cm.
Phụ chú Trường đại học kinh tế Quốc dân, Khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Bộ môn quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Vân Điềm
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235870
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016674
0021
004CEC48A12-EB2A-4643-B97C-8427B5806C88
005201806141104
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c78.000VND
039|a20180614110513|blinhntu|c20180614103614|dhuentm|y20180613162845|zvandtq
082 |a658.3|bN4994Q
100 |aNguyễn, Ngọc Quân
245 |aGiáo trình quản trị nhân lực / |cNguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm
250 |aTái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a338tr. ; |c24cm.
500 |aTrường đại học kinh tế Quốc dân, Khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Bộ môn quản trị nhân lực
653 |aQuản trị nhân lực
700 |aNguyễn, Vân Điềm
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235870
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhquantrinhanlucngocquan2012thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235870 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994Q Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment