• Giáo trình
  • 658.3 N4994D
    Giáo trình Quản trị nhân lực /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn, Vân Điềm
Nhan đề Giáo trình Quản trị nhân lực / Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân
Thông tin xuất bản Hà nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 338tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Quân
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10235871-3, 10236133
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016675
0021
004FEFF4BE0-A9E1-4318-A810-737919A03780
005201806141105
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c51.000VND
039|a20180614110616|blinhntu|c20180614103409|dhuentm|y20180613163305|zvandtq
082 |a658.3|bN4994D
100 |aNguyễn, Vân Điềm
245 |aGiáo trình Quản trị nhân lực / |cNguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân
260 |aHà nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2007
300 |a338tr. ; |c24cm.
653 |aQuản trị nhân lực
700 |aNguyễn, Ngọc Quân
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10235871-3, 10236133
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhquantrinhanluc2007thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235871 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994D Giáo trình 1
2 10235872 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994D Giáo trình 2
3 10235873 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994D Giáo trình 3
4 10236133 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994D Giáo trình 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment