• Giáo trình
  • 658.3 D6496P
    Quản lý nhân lực của doanh nghiệp /
DDC 658.3
Tác giả CN Đỗ, Văn Phức
Nhan đề Quản lý nhân lực của doanh nghiệp / Đỗ Văn Phức
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 491tr. ; 21cm.
Phụ chú Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa kinh tế và quản lý
Từ khóa tự do Quản lý người lao động
Từ khóa tự do Quản lý nhân lực
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(7): 10235874-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016676
0021
004E86F3FD7-B5EC-4F16-A342-08F7B8336A5F
005201806141612
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c115.000VND
039|a20180614161237|blinhntu|c20180614110124|dhuentm|y20180614083635|zvandtq
082 |a658.3|bD6496P
100 |aĐỗ, Văn Phức
245 |aQuản lý nhân lực của doanh nghiệp / |cĐỗ Văn Phức
250 |aTái bản lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2010
300 |a491tr. ; |c21cm.
500 |aTrường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa kinh tế và quản lý
653 |aQuản lý người lao động
653 |aQuản lý nhân lực
653 |aQuản trị doanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(7): 10235874-80
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/quanlynhanluccuadoanhnghiep2010thumbimage.jpg
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235874 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 1
2 10235875 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 2
3 10235876 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 3
4 10235877 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 4
5 10235878 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 5
6 10235879 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 6
7 10235880 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 7

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment