• Giáo trình
  • 658.3 D6496P
    Quản lý nhân lực của doanh nghiệp /
DDC 658.3
Tác giả CN Đỗ, Văn Phức
Nhan đề Quản lý nhân lực của doanh nghiệp / Đỗ Văn Phức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách lkhoa Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 278tr. ; 21cm.
Phụ chú Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa kinh tế và quản lý
Từ khóa tự do Quản lý người lao động
Từ khóa tự do Quản lý nhân lực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10235881-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016677
0021
004CD33E166-0F8B-43E9-8AC3-C21BC095D05E
005201806141603
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c36.000VND
039|a20180614160353|blinhntu|c20180614110025|dhuentm|y20180614083902|zvandtq
082 |a658.3|bD6496P
100 |aĐỗ, Văn Phức
245 |aQuản lý nhân lực của doanh nghiệp / |cĐỗ Văn Phức
260 |aHà Nội : |bBách lkhoa Hà Nội, |c2007
300 |a278tr. ; |c21cm.
500 |aTrường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa kinh tế và quản lý
653 |aQuản lý người lao động
653 |aQuản lý nhân lực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10235881-2
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/quanlunhanluccuadoanhnghiep2006thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235881 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 1
2 10235882 TVTT_Kho sách T9 658.3 D6496P Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment