• Giáo trình
  • 331.07 T685C
    Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực /
DDC 331.07
Tác giả CN Trần, Xuân Cầu
Nhan đề Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực / Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 479tr. ; 21cm.
Phụ chú Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Kinh tế nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Thị trường lao động
Tác giả(bs) CN Mai, Quốc Chánh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235883
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016678
0021
00483E66926-B340-4A98-BC71-FF96DD7FFB67
005201806141618
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c86.000VND
039|a20180614161805|blinhntu|c20180614103006|dhuentm|y20180614084623|zvandtq
082 |a331.07|bT685C
100 |aTrần, Xuân Cầu
245 |aGiáo trình kinh tế nguồn nhân lực / |cTrần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
250 |aTái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa bổ sung
260 |aHà Nội : |bKinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a479tr. ; |c21cm.
500 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
653 |aKinh tế nguồn nhân lực
653 |aThị trường lao động
700 |aMai, Quốc Chánh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235883
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giaotrinhkinhtenguonnhanlucthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235883 TVTT_Kho sách T9 331.07 T685C Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment