• Giáo trình
  • 658.3 N4994T
    Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn, Tấn Thịnh
Nhan đề Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp / Nguyễn Tấn Thịnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2003
Mô tả vật lý 251tr. ; 21cm.
Phụ chú Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Kinh tế và quản lý
Từ khóa tự do Quản lý người lao động
Từ khóa tự do Quản lý nhân lực
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10235884-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016679
0021
00409956747-08E8-4CB4-A266-12E943930849
005201806141109
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |c27.500VNd
039|a20180614111005|blinhntu|c20180614103207|dhuentm|y20180614085320|zvandtq
082 |a658.3|bN4994T
100 |aNguyễn, Tấn Thịnh
245 |aGiáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp / |cNguyễn Tấn Thịnh
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2003
300 |a251tr. ; |c21cm.
500 |aTrường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Kinh tế và quản lý
653 |aQuản lý người lao động
653 |aQuản lý nhân lực
653 |aQuản trị doanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10235884-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhquanlynhanluctrongdoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235884 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994T Giáo trình 1
2 10235885 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994T Giáo trình 2
3 10235886 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994T Giáo trình 3
4 10235887 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994T Giáo trình 4
5 10235888 TVTT_Kho sách T9 658.3 N4994T Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment