DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Nhan đề Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Văn Quang
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 185tr. ; 24cm.
Phụ chú Trương Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Khoa Quản Trị kinh doanh
Từ khóa tự do Nghiên cứu marketing
Từ khóa tự do Phân tích dữ liệu
Từ khóa tự do Xử lý dữ liệu
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Quang
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10235889-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016680
0021
004AFED7C35-733A-4274-97B3-4CD7D15CC10D
005201807241108
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c30.000VND
039|a20180724110846|blinhntu|c20180615110801|dlinhntu|y20180614091456|zvandtq
082 |a658.8|bN4994T
100 |aNguyễn, Minh Tuấn
245 |aNghiên cứu Marketing / |cNguyễn Minh Tuấn, Bùi Văn Quang
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a185tr. ; |c24cm.
500 |aTrương Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Khoa Quản Trị kinh doanh
653 |aNghiên cứu marketing
653 |aPhân tích dữ liệu
653 |aXử lý dữ liệu
700 |aBùi, Văn Quang
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10235889-90
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/nghiencuumarketingminhtuanvanquangthumbimage.jpg
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235889 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994T Giáo trình 1
2 10235890 TVTT_Kho sách T9 658.8 N4994T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment